Kancelaria Doradców Podatkowych Biuro Rachunkowe


USŁUGI


Doradztwo

 • doradztwo podatkowe, ekonomiczne i finansowe,
 • pomoc przy zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa
 • optymalizacja podatkowa

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji przychodów - ryczałt
 • dokumenty rozliczeniowe do Urzędu Skarbowego

Usługi z zakresu kadr i płac

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • deklaracje i dokumenty rozliczeniowe ZUS - przekaz elektroniczny
 • dokumenty płacowe
 • rozliczanie wynagrodzeń
 • umowy o pracę, umowy cywilno-prawne
 • ewidencje czasu pracy
 • deklaracje RMUA
 • deklaracje PFRON

Inne

 • pomoc w postępowaniu podatkowym i kontrolnym
 • reprezentowanie naszych klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • sprawozdawczość dla urzędów skarbowych, ZUS oraz zarządu firmy
 • usługi informatyczne w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości


NALEŻYMY DO:

O kancelarii

Biuro Rachunkowe STER powstało w dniu 29 stycznia 1991 roku w Bytomiu i prowadzone było przez Panią mgr Bogusławę Jesionek - Franc. W 1992 roku przekształciło się w spółkę cywilną w skład której wchodzili Pani mgr Bogusława Jesionek - Franc, Pani mgr Iwona Krupa i Pan mgr Witold Franc . W tym. że roku wynajęto lokal w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 340, zakupiono komputery i zatrudniono pierwszą księgową.