Kancelaria Doradców Podatkowych Biuro Rachunkowe


DORADZTWO


Nie wierz w to, że doradztwo podatkowe to zbędny luksus – jest bardzo drogie, a za niższą cenę ktoś inny zrobi dokładnie to samo. Bezpieczeństwo i pewność, że obsługa podatkowo-księgowa prowadzona jest w fachowy i profesjonalny sposób ma swoja cenę. W porównaniu ze szkodami, jakie może przynieść podjęcie niewłaściwych decyzji lub skorzystanie z usług osoby nie posiadającej uprawnień – jest to cena naprawdę niewielka.


Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Doradca podatkowy jest zobowiązany do:

 • zachowania tajemnicy zawodowej na takim poziomie jak gwarantują to adwokaci i radcowie prawni
 • przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, w przypadku jej naruszenia grozi mu   
       odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • stałego podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody klientom
 • podpisywania wszystkich deklaracji, pism i zeznań

Kancelaria jest prowadzona przez doradców podatkowych wpisanych na listę przez Ministra Finansów:

 • mgr Witold Franc nr wpisu 2850
 • mgr Michał Franc nr wpisu 2507

Współwłaściciele Kancelarii posiadają świadectwa kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów.

 • mgr Witold Franc 5840/97
 • mgr Michał Franc 16446/00

Więcej o zawodzie doradcy podatkowego mogą się Państwo dowiedzieć na stronach: 

NALEŻYMY DO:

O kancelarii

Biuro Rachunkowe STER powstało w dniu 29 stycznia 1991 roku w Bytomiu i prowadzone było przez Panią mgr Bogusławę Jesionek - Franc. W 1992 roku przekształciło się w spółkę cywilną w skład której wchodzili Pani mgr Bogusława Jesionek - Franc, Pani mgr Iwona Krupa i Pan mgr Witold Franc . W tym. że roku wynajęto lokal w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 340, zakupiono komputery i zatrudniono pierwszą księgową.